Izitha feat Buhlebendalo

Download Izitha feat BuhlebendaloDescription of Izitha feat Buhlebendalo Mp3

Title Izitha feat Buhlebendalo
Views
Duration 04:00 Minute
Size 5.49 MB
Audio Format MP3 Bitrate 128 kbps rate 44.1 KHz.
Video Format HD 1280 x 720 (720p)
Upload By Sjava - Topic

Lyric:

[Intro]
We Thonga lami (we thonga lami we)
We Thonga lami (thonga lami we)
Ungakhel' izitha
Eshe!!!

[Chorus]
'Nkomo zami zedlozi zangakhela izitha we
Ayeye Mndawo ayeye Mndawo we
Ayeye Mndawo
'Nkomo zami zedlozi zangakhela izitha we
Ayeye Mndawo ayeye Mndawo we
Ayeye Mndawo

[Verse 1: Sjava]
We Gobela wami! Gobela Khuluma
Wawung'thwasisela ukungbulalisa yini?
Phela sengiyazondla
We Gobela wami! Gobela Khuluma
Wawung'thwasisela ukungbulalisa yini
Phela sengiyazondla
Selokhu ngakhetha ukuhamba nawe dlozi
Uvalo angisalwazi lithi ngizenza ngcono
Selokhu ngakhetha ukuhamba nawe dlozi
Ngithi inhlupheko ayisangazi nay' ithi ngizenza ngcono
Ngoba ngikhethe wena

[Chorus]
'Nkomo zami zedlozi zangakhela izitha we
Ayeye Mndawo ayeye Mndaw' ewo
Ayeye Mndawo
'Nkomo zami zedlozi zangakhela izitha we
Ayeye Mdawo ayeye Mndaw' ewo
Ayeye Mndawo

[Verse 2: Buhlebendalo]
Ngikuvumile ukufa we
Ngathath'iskhwama we
Kodwa nazi izitha zingihaqile we mama
Dlozi lekelela bo
Vulindlela mavulandlela
Ngicel' ukukhanyiselw' indlela
Nali ilanga lishona emini
Amathemba wami akini we mama
Khanyisa njalo dlozi, ngisho kini balozi
Ngivulel' indlela we
Kanyisel' indlela we
Ngisho nani maNguni oshungu-shungu zomova
Hlehlisani ubumnyama
Ngizicelela ukukhanya we mama

[Chorus]
'Nkomo zami zedlozi zangakhela izitha we
Ayeye Mndawo ayeye Mndaw' ewo
Ayeye Mndawo
'Nkomo zami zedlozi zangakhela izitha we
Ayeye Mdawo ayeye Mndaw' ewo
Ayeye Mndawo

[Outro: Buhlebendalo]
We pepe we pepe pepe
We pepe we pepe pepe
We pepe we pepe pepe
We pepe we pepe pepe
We pepe we pepe pepe

You May like Also :

Home About Contact DMCA TOS